top of page

Läromedel

Här kommer vi pressentera och tipsa om läromaterial som man kan använda sig av i mordersmålsundervisning i resander romani. Tipsa HÄR

Romanifolkets visor

Romanifolkets visor presenterar sånger som sjungits i en månghundraårig, obruten tradition.

 

Ralf Novak-Rosengren har under tjugo år dokumenterat resandefolkets sånger.

Det är ur denna samling som bokens sånger har hämtats. Några av visorna är medeltida ballader,.

 

Det 500 år gamla samspelet mellan nordisk folkmusik och nordisk resande-romsk musik genomsyrar boken, vilket bland annat uppmärksammas med några spelmanslåtar av resande musiker.

 

Förutom ett femtiotal gamla och nyskrivna visor innehåller boken berättelser om miljöer och sammanhang där visorna sjungits och låtarna spelats.
Följande text är hämtade från boken Romanifolkets Visor 

 

Resandefolkets revitalisering

Studiematerial som går att använda i studiecirklar samt i modersmålsundervisning.

Ett lättläst tema material där man på ett enkelt och sidigt vis får lära sig grunderna i resande romani. 

Detta studiematerial går inte att ladda ner utan endast att köpa i bok form.

För medlem i Lattjo Drom Riksorganisation kostar boken 100:-

för icke medlem 150:-

Miro rakkrar romani

Lärobok i modersmål för resande i Sverige 

Denna bok är utvecklad inom det utvecklingsarbete som bedrivs av Myndigheten för skolutveckling för undervisning av elever som tillhör de nationella minoriteterna. Boken är avsedd för dem som vill utveckla sin språkfärdighet i detta modersmål. Materialet kan användas av yngre och äldre elever eftersom innehållet knyter an både till barns och ungas vardagsverklighet.

 

Läs boken HÄR

Eller klicka på bilden för att ladda ner

Skolboken ”Antiziganismen i Sverige”

-om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag.

Boken riktar sig främst till elever på högstadiet och beskriver övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, med kopplingar till nutida diskriminering. Den kan också användas i exempelvis gymnasiet. Syftet med boken är att etablera begreppet antiziganism och beskriva hur den har kommit till uttryck. Den vill också ge elever en grund för att upptäcka och motverka fördomar och reflektera kring de mänskliga rättigheternas betydelse för ett fungerande samhälle.

 

Läs Boken HÄR

Eller klicka på bilden för att ladda ner

Ladda ner lärarhandledningen HÄR

Från tattare till traveller

Omkring 30 000 svenskar tillhör resandefolket. De som för kallades »tattare«. Trots att vi möter dem på våra arbetsplatser, i våra bostadsområden och ute i samhällslivet är de anonyma för oss. På grund av tvångssteriliseringar, rasregistreringar och etniska rensningar har de hållit sig undan offentligheten. Av omsorg om barnen har föräldrar undvikit att berätta om deras ursprung. Många har därför tappat sitt modersmål – resanderomani. Men från slutet av 1990-talet kom vändningen. Då påbörjades något av en revival, främst bland unga, att våga träda fram och visa stolthet för sina rötter. Efter erkännandet som nationell minoritet engagerar sig många resande för att rädda språket, dokumentera gamla romanisånger och att själva arbeta aktivt inom politiken för att få upprättelse. Flera resande berättar själva i boken om hur det varit att växa upp inom resandekulturen.

För vad sorg och smärta

Det är 50-tal och ett Sverige i förändring. Utanför halländska Siltebruk slår sig resandefolket Klosterman till ro i en stuga vid järnvägen. De båda sönerna Olof och Valentin står mellan det gamla och det nya, familjen och det omgivande samhället, och försöker finna sin plats. Bröderna söker sina livshistorier och tvingas till vägval som för dem allt längre ifrån varandra.

 


För vad sorg och smärta är en episk roman om resandefolket i Sverige, en väv av berättelser och skrönor. Det är den bok som borde ha skrivits när arbetarförfattarna började nedteckna historierna från de som dittills inte synts i litteraturen. På en svenska med insprängd romani berättar Thom Lundberg om skrothandlare, hästagillare och tivolifolk; om synska resandekvinnor och stridslystna resandekarlar, och kärlek, hämnd och kamp.

bottom of page