top of page

LATTJO DIVES! 

Resandefolket har under mer än 500 år berikat den Svenska kulturen.

Ändå vet nästan ingen vilka de är.

Det står väldigt lite om romanofolket resande i historieböckerna.

Historien är nedtystad.

 

Lär dig mer om resandefolket och hjälp oss sprida kunskapen om vad som hänt, om den mörka och okända historien.

 

Lattjo Drom Riksorganisation är en rikstäckande kulturförening som arbetar aktivt med att sprida romanofolket resandes historia och kultur men också att främja gemenskapen inom gruppen.

 

Lattjo Drom annordnar bland många 
andra projekt, Nordic Romani Festival.

Läs mer HÄR.

 

På denna sida kommer vi att uppdatera allt som händer inom föreningens verksamhet. Besök även vår sida på facebook HÄR

Hyllningssång till romanofolket resande, 500 år i Sverige

Om man har en förening och vill bli medlemsförening i Lattjo Drom Riksorganisation så mailar man till lattjodromriks@hotmail.com 

Många är starka!

bottom of page